آلیس در اسکاندیلند (Alice in Scandiland): 

جایزه بهترین بلاگ الهام‌بخشی برای دیزاین

آلیس در خلاصه‌ای که کنار بالای بلاگ گذاشته، نوشته که مادر است، دست به ساختن دارد، عکس‌می‌گیرد و این بلاگ را از سر عشقش به دکورکردن و چیزهای قشنگ به راه‌انداخته و با خانواده کوچکش خوش است. در طراحی و سبک دکوراسیون منابع الهام زیادی دارد اما سبک اسکاندیناوی را ترجیح‌می‌دهد؛ که البته از نام بلاگش پیداست. در آن سبک هم مدل‌‌های قدیمی (رترو) را دوست‌دارد و هم معاصرها را. البته اغلب سعی‌می‌کند ترکیبی از این سبک‌ها را در طراحی‌هایش به کاربگیرد. آلیس می‌گوید اینکه چیز قشنگی می‌سازید و برایش جایی در گوشه‌ای از خانه پیدامی‌کنید لذت فوق‌العاده‌ای عایدتان می‌شود. جای دیگری نوشته با اینکه می‌توانستم یک مادر تمام وقت‌ باشم یا به قولی بشوم زن خانه و خانه‌دار، تصمیم‌گرفتم حالا که دخترهایم دارند بزرگ‌می‌شوند و بیشتر روز را مدرسه‌ هستند من هم از فرصت استفاده‌کنم و افکار و دغدغه‌هایم را با خوانندگانی در میان بگذارم.