شرکت های خدماتی نظافتی در ارومیه
سرایداری و نگهبانی ارومیه

برای ثبت سفارش سرایداری و نگهبانی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در ارومیه

سرایداری و نگهبانی در بازار ارومیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

800000تومان
کمینه قیمت
1300000تومان
متوسط قیمت
1700000تومان
بیشینه قیمت
سرایداری و نگهبانی

هزینه سرایداری و نگهبانی در ارومیه چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه سرایداری و نگهبانی

جستجو‌های مرتبط کاربران

تامین نیروی سرایداری و نگهبانی ارومیه
کارگر سرایداری مجرد و متاهل ارومیه
نگهبان کارخانه ارومیه
نیروی خدماتی آقا جهت امور نظافت و سرایداری ارومیه
نیروز آبدارچی نظافتچی دائم ارومیه
نظافتچی آبدارچی خانم و آقا ارومیه
تامین نیروی خدماتی شرکتها ارومیه
سرایداری و نظافت ارومیه
سرایدار حرفه ای ساختمان اداری ارومیه
شرکت خدماتی و نظافتی ارومیه
کارگر نظافت ارومیه
موسسه خدماتی ارومیه
شرکت خدماتی ارومیه