شرکتهای خدماتی نظافتی در ارومیه
نظافت راه پله و فضای مشاع ارومیه

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در ارومیه

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار ارومیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

100000تومان
کمینه قیمت
110000تومان
متوسط قیمت
110000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در ارومیه چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ ارومیه
کارگر نظافت ساختمان ارومیه
نظافتچی ساختمان ارومیه
کارگر نظافتچی ارومیه
نظافت محوطه ارومیه
نظافت مجتمع ارومیه
شرکت نظافتی ارومیه
شرکت نظافت ارومیه
نظافت ساختمان ارومیه
شرکت خدمات منزل ارومیه
شرکت خدماتی و نظافتی ارومیه
کارگر نظافت ارومیه
کارگر منزل خانم ارومیه
موسسه خدماتی ارومیه
شرکت خدماتی ارومیه