شرکت های خدماتی نظافتی در ارومیه
نظافت منزل ارومیه

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در ارومیه

نظافت منزل در بازار ارومیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

60000تومان
کمینه قیمت
90000تومان
متوسط قیمت
1200000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در ارومیه چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت ساختمان ارومیه