نظافت راه پله و فضای مشاع در زاهدان
شرکتهای خدماتی نظافتی ﺩﺭ زاهدان

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار زاهدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

60,000تومان
کمینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
180,000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در زاهدان چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ زاهدان
کارگر نظافت ساختمان زاهدان
نظافتچی ساختمان زاهدان
کارگر نظافتچی زاهدان
نظافت محوطه زاهدان
نظافت مجتمع زاهدان
شرکت نظافتی زاهدان
شرکت نظافت زاهدان
نظافت ساختمان زاهدان
شرکت خدمات منزل زاهدان
شرکت خدماتی و نظافتی زاهدان
کارگر نظافت زاهدان
کارگر منزل خانم زاهدان
موسسه خدماتی زاهدان
شرکت خدماتی زاهدان