logoسنجاق
کارگر خدماتی و شرکت خدماتی

کارگر خدماتی و شرکت خدماتی در زاهدان

شرکت های خدماتی نظافتی در زاهدان

کارگر خدماتی و شرکت خدماتی در بازار زاهدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت کارگر خدماتی و شرکت خدماتی در بازار زاهدان
300000 تومان
بیشینه قیمت
130000 تومان
متوسط قیمت
80000 تومان
کمینه قیمت

از میان نظر ها

جستجو‌های مرتبط کاربران

کارگر نظافت منزل زاهدان
شرکت نظافت منزل زاهدان