اصفهان - شاهین شهر

شرکت های خدماتی نظافتی در شاهین شهر

برای ثبت سفارش سرایداری و نگهبانی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

سرایداری و نگهبانی در بازار شاهین شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

800000تومان
کمینه قیمت
1300000تومان
متوسط قیمت
1700000تومان
بیشینه قیمت
سرایداری و نگهبانی

هزینه سرایداری و نگهبانی در شاهین شهر چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه سرایداری و نگهبانی