تهران - شهر قدس

16 برقکار در شهر قدس

برای ثبت سفارش برقکاری و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

برقکاری در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

18000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
1000000تومان
بیشینه قیمت
برقکاری

هزینه برقکاری در شهر قدس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه برقکاری