سرایداری و نگهبانی در شهر قدس
شرکت های خدماتی نظافتی ﺩﺭ شهر قدس

برای ثبت سفارش سرایداری و نگهبانی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در شهر قدس

سرایداری و نگهبانی در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

1,300,000تومان
کمینه قیمت
1,700,000تومان
متوسط قیمت
2,500,000تومان
بیشینه قیمت
سرایداری و نگهبانی

هزینه سرایداری و نگهبانی در شهر قدس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه سرایداری و نگهبانی

جستجو‌های مرتبط کاربران

تامین نیروی سرایداری و نگهبانی شهر قدس
کارگر سرایداری مجرد و متاهل شهر قدس
نگهبان کارخانه شهر قدس
نیروی خدماتی آقا جهت امور نظافت و سرایداری شهر قدس
نیروز آبدارچی نظافتچی دائم شهر قدس
نظافتچی آبدارچی خانم و آقا شهر قدس
تامین نیروی خدماتی شرکتها شهر قدس
سرایداری و نظافت شهر قدس
سرایدار حرفه ای ساختمان اداری شهر قدس
شرکت خدماتی و نظافتی شهر قدس
کارگر نظافت شهر قدس
موسسه خدماتی شهر قدس
شرکت خدماتی شهر قدس