شرکت های خدماتی نظافتی در شهر گلستان
سرایداری و نگهبانی شهر گلستان

برای ثبت سفارش سرایداری و نگهبانی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

سرایداری و نگهبانی در بازار شهر گلستان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

800000تومان
کمینه قیمت
1300000تومان
متوسط قیمت
1700000تومان
بیشینه قیمت
سرایداری و نگهبانی

هزینه سرایداری و نگهبانی در شهر گلستان چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه سرایداری و نگهبانی

جستجو‌های مرتبط کاربران

تامین نیروی سرایداری و نگهبانی شهر گلستان
کارگر سرایداری مجرد و متاهل شهر گلستان
نگهبان کارخانه شهر گلستان
نیروی خدماتی آقا جهت امور نظافت و سرایداری شهر گلستان
نیروز آبدارچی نظافتچی دائم شهر گلستان
نظافتچی آبدارچی خانم و آقا شهر گلستان
تامین نیروی خدماتی شرکتها شهر گلستان
سرایداری و نظافت شهر گلستان
سرایدار حرفه ای ساختمان اداری شهر گلستان
شرکت خدماتی و نظافتی شهر گلستان
کارگر نظافت شهر گلستان
موسسه خدماتی شهر گلستان
شرکت خدماتی شهر گلستان