شرکت های خدماتی نظافتی در شهر گلستان
نظافت منزل شهر گلستان

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت منزل در بازار شهر گلستان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

85000تومان
کمینه قیمت
90000تومان
متوسط قیمت
90000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در شهر گلستان چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت ساختمان شهر گلستان