فارس - شیراز

شرکت های خدماتی نظافتی در شیراز

برای ثبت سفارش سرایداری و نگهبانی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در شیراز

سرایداری و نگهبانی در بازار شیراز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

800000تومان
کمینه قیمت
1300000تومان
متوسط قیمت
1700000تومان
بیشینه قیمت
سرایداری و نگهبانی

هزینه سرایداری و نگهبانی در شیراز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه سرایداری و نگهبانی