13 شرکت خدماتی نظافتی در شیراز
نظافت راه پله و فضای مشاع شیراز

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار شیراز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

45000تومان
کمینه قیمت
45000تومان
متوسط قیمت
90000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در شیراز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ شیراز
کارگر نظافت ساختمان شیراز
نظافتچی ساختمان شیراز
کارگر نظافتچی شیراز
نظافت محوطه شیراز
نظافت مجتمع شیراز
شرکت نظافتی شیراز
شرکت نظافت شیراز
نظافت ساختمان شیراز
شرکت خدمات منزل شیراز
شرکت خدماتی و نظافتی شیراز
کارگر نظافت شیراز
کارگر منزل خانم شیراز
موسسه خدماتی شیراز
شرکت خدماتی شیراز