14 شرکت خدمات نظافتی در شیراز
نظافت شرکت و محل کار شیراز

برای ثبت سفارش نظافت شرکت و محل کار و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت شرکت و محل کار در بازار شیراز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

45000تومان
کمینه قیمت
70000تومان
متوسط قیمت
90000تومان
بیشینه قیمت
نظافت شرکت و محل کار

هزینه نظافت شرکت و محل کار در شیراز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت شرکت و محل کار

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت دفتر کار شیراز
نظافتچی شرکت شیراز
کارگر نظافت شرکت شیراز
نیروی نظافتچی شیراز
نظافت محل کار ادارات شیراز
نظافتچی خانم شیراز
نظافت اداره جات شیراز
نظافت ساختمانهای اداری وتجاری شیراز
شرکت نظافتی شیراز
شرکت نظافت شیراز
نظافت ساختمان شیراز
شرکت خدمات منزل شیراز
شرکت خدماتی و نظافتی شیراز
کارگر نظافت شیراز
کارگر منزل خانم شیراز
موسسه خدماتی شیراز
شرکت خدماتی شیراز