فارس - شیراز

شرکت های خدماتی نظافتی در شیراز

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در شیراز

نظافت منزل در بازار شیراز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

45000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در شیراز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل