قم - قم

شرکت های خدماتی نظافتی در قم

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در قم

نظافت منزل در بازار قم با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

35000تومان
کمینه قیمت
90000تومان
متوسط قیمت
160000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در قم چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل