کارگر نظافت منزل در مشهد
118 کارگر نظافت منزل در مشهد

برای ثبت سفارش کارگر نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین کارگران نظافت منزل در مشهد

کارگر نظافت منزل در بازار مشهد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

80,000تومان
کمینه قیمت
130,000تومان
متوسط قیمت
300,000تومان
بیشینه قیمت
کارگر نظافت منزل

هزینه کارگر نظافت منزل در مشهد چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه کارگر نظافت منزل

از میان نظرها

181 خدمت دیگر در مشهد مشهد فعال است.

کارگر نظافت منزل در دیگر شهرها

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت منزل مشهد
نظافت مشهد
کارگر خدماتی مشهد
شرکت خدماتی نظافتی مشهد