کرمان - کرمان

شرکت های خدماتی نظافتی در کرمان

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت منزل در بازار کرمان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

29000تومان
کمینه قیمت
65000تومان
متوسط قیمت
9500000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در کرمان چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل