بازسازی خانه

نتایج جستجوی شرکت بازسازی منزل در اسلام شهر

74 پیمانکار بازسازی خانه در اسلام شهر

بازسازی خانه در بازار اسلام شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار اسلام شهر
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در اسلام شهر چقدر است؟