بازسازی خانه

بازسازی خانه قدیمی در دماوند

29 پیمانکار بازسازی خانه در دماوند

بازسازی خانه در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار دماوند
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در دماوند چقدر است؟