طراحی و نصب روشنایی

نتایج جستجوی تعمیرات لوستر در دماوند

18 نصاب لوستر در دماوند

تصویر پروفایل قاسم درفکی

قاسم درفکی

4 کار در سنجاق

بستن سیم های ارت از چاه به جعبه
کار مهرآباد درنوده
نور مخفی در سقف آشپزخانه

طراحی و نصب روشنایی در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت طراحی و نصب روشنایی در بازار دماوند
600,000تومان
بیشینه قیمت
150,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه طراحی و نصب روشنایی در دماوند چقدر است؟