سنگ کاری

اجرای سنگ ساختمان در شهریار

همه متخصصین احراز هویت شده اند

142 سنگ کار در شهریار

سنگ کاری در بازار شهریار با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سنگ کاری در بازار شهریار
300,000تومان
بیشینه قیمت
150,000تومان
متوسط قیمت
100,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سنگ کاری در شهریار چقدر است؟

از میان نظر ها

امیرضا توکلی
گواهینامه مهارت
4 کار در سنجاق
جواد1400/1/24

ایشان بسیار انسان شریف و با انصافی هستند و کارشان حرف ندارد، خیلی ممنون از زحمات شما

امیرضا توکلی
گواهینامه مهارت
4 کار در سنجاق
جواد1400/1/24

ایشان بسیار انسان شریف و با انصافی هستند و کارشان حرف ندارد، خیلی ممنون از زحمات شما

حسین رفیعی
گواهینامه مهارت
42 کار در سنجاق
الهه1401/3/8

خوش قول و منظم