برای امروز 5 شنبه هم خبر خاصی درباره محدودیت های ترافیکی به چشم نمی خورد. به سادگی از نقشه زیر، محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران را مشاهده کنید و درباره ساعات عبور و مرور خود تصمیم بگیرید.

محدوده‌ و ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای عادی

نوع طرح روز ساعت محدوده
طرح ترافیک
شنبه تا چهارشنبه
پنجشنبه
از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۷
از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳
خط آبی
طرح زوج و فرد
شنبه تا چهارشنبه
پنجشنبه
از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹
از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳
خط سبز

برای خرید طرح زوج و فرد می توانید به سامانه صدور مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک مراجعه نمایید.

متخصصان را آگاهانه انتخاب کنید! بازار آنلاین خدمات خانه
وضعیت طرح ترافیک و طرح زوج و فرد به زبان خودمانی! آخرین وضعیت طرح ترافیک تهران

آخرین مطالب

سنجاق بازار آنلاین خدمات خانه است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات