احمدرضا نائینی خوراسگانی

احمدرضا نائینی خوراسگانی

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات احمدرضا نائینی خوراسگانی
محدوده زیر پوشش: کل اصفهان بیشتر
آدرس: اصفهان, سیار
1384
درباره احمدرضا نائینی خوراسگانی

مهندسی برق قدرت با سابقه کار

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)