امید فدایی آسترکی

امید فدایی آسترکی

گواهینامه مهارت
کارهای انجام شده: 5
اطلاعات امید فدایی آسترکی
دارای گواهینامه مهارت - مشاهده تصویر گواهینامه
محدوده زیر پوشش: کوی پلیس عامری دغاغله کوی عابدی صد دستگاه زیباشهر خیابان زند کوی فاطمیه آریاشهر آسیه آباد لشکر خیابان رازی منبع آب کمپلو ملی راه پادادشهر کیان آباد خرمکوشک خیابان شریعتی کوی نفت چهارصد دستگاه سپیدار ملی راه میدان نخل فرودگاه بین المللی اهواز کوی جواهری کوی شاهد ترمینال تپه کوی مدرس کوی سلطان منش لشکر آباد زیتون کارگری کوی شایسته میدان جمهوری کوی نیرو کوی یوسفی مترو نادری شرقی خیابان نادری مترو دانشگاه زیتون کارمندی کوی طالقانی کوی جهاد شهرک نفت امانیه کوی جانبازان کارون کوی پیروزی حصیر آباد کوی مهندسان کوی رمضان فولادشهر کوی فدک غیزانیه کوچک مهرشهر کوروش چهار شیر کیانپارس کوی آزادی بیشتر
آدرس: اهواز, زیتون کارمندی خیابان انوشه (زهره) نبش طهماسبی (فیروزنو)
سه ماه
1378
نظر کاربران
درباره امید فدایی آسترکی

تخصص‌های امید فدایی آسترکی
برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)