به پاکان میثاق

به پاکان میثاق

کارهای انجام شده: 50
اطلاعات به پاکان میثاق
با مدیریت الهه عالمی
محدوده زیر پوشش: کل تهران بیشتر
آدرس: تهران, ۴شعبه .......دفتر مرکزی (بلوار ارتش)
در صورت نارضایتی مشتری در همان ساعت اول نظافتچی بدون دریافت هیچ وجهی تعویض می گردد.
1384
نظر کاربران
درباره به پاکان میثاق

ماتعهد شرکت خدماتی نظافتی به پاکان میثاق به همشهریان محترمی که هرگونه خدمات نظافتی رواز حالارزروکننند,این است که جلب رضایت شما رادرزمینه ی نظافت منزل تضمین میکند. به این گونه که درصورت هرگونه نارضایتی ازکارنظافتچی خوددرساعت نخست کاربدون پرداخت وجهی کارگر ظرف مدت یکساعت تعویض میگردد. شرکت نظافتی به پاکان میثاق به شماپیشنهادمیدهدبه منظورحفظ سلامتی خودوخانواده خودو به دنبال آن سلامت بیشترجامعه ازهرگونه اقدام شخصی به منظور هرگونه امور نظافتی و جابه جایی لوازم سنگین منزل جداخودداری کنیدوباهزینه اندک وآسودگی خیال بیشترامورخدماتی ونظافتی خودرابه مابسپارید. شرکت خدماتی نظافتی به پاکان میثاق همراه وخدمتگذار همیشگی مردم. دفترخدمات نظافتی به پاکان میثاق درتهران بزرگ مفتخر است تابابهره گیری ازمدیریت تحصیل کرده و پرسنل تلاشگر و زحمتکش خود و همچنین استفاده از نیروهای خدماتی اراسته – مودب -منظم و حرفه ای در امر نظافت و خدمات دیگر درخدمت همشهریان عزیز می باشد.

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)