حسین حسن زاده
حسین حسن زاده
تعداد نظر0
اطلاعات متخصصنظرهاتخصص هاگالری تصاویر
حسین حسن زاده قلندرآبادیاحراز هویت در سامانه شاهکار و ثبت احوال با نام: حسین حسن زاده قلندرآبادی
برای تضمین رضایت از کار، راهنمای دریافت خدمات امن سنجاق را بخوانید

درباره من

اجرا و ساخت و طراحی انواع تابلوهای برق صنعتی MV و LV.

نظرها

تعداد نظرات0
گالری تصاویر
تصویر گالریتصویر گالریتصویر گالری

در فضای مجازی دیده شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید.