سیده فاطمه سجادی
سیده فاطمه سجادی
تعداد نظر0
اطلاعات متخصصنظرهاتخصص هاگالری تصاویر
سیده فاطمه سجادی جاغرقاحراز هویت در سامانه شاهکار و ثبت احوال با نام: سیده فاطمه سجادی جاغرق
برای تضمین رضایت از کار، راهنمای دریافت خدمات امن سنجاق را بخوانید

درباره من

مجری تخصصی انواع تکنیک های نقاشی و پتینه با مدرک لیسانس نقاشی در مشهد

نظرها

تعداد نظرات0
گالری تصاویر
تصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالری

در فضای مجازی دیده شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید.