سید سجاد عمرانی

سید سجاد عمرانی

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات سید سجاد عمرانی
محدوده زیر پوشش: فرهنگ ترک محله فن آوران پشت پرورشگاه خیابان ۱۵ خرداد دخانیات خیابان فلسطین معلم شهابی خیابان گل و بلبل پیروزی امیر مازندرانی کارمندان خیابان پیوندی میدان امام خمینی کوی دادگستری آزادی قارن سکوی ارتش میدان خزر جوادیه خیابان مازیار میرزمانی شفا طبرستان ۲۲ بهمن مهیار پل گردن خاقانی بلوار پاسداران باغ دکتر سنگ دانش سلمان فارسی شکر آباد فرح آباد بیشتر
آدرس: ساری, ساری خیابان ملامجدالدین.ملامجدالدین ۱۱.شرکت کنکاش رایانه
1377
درباره سید سجاد عمرانی

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)