کانال سازی مصطفوی

کانال سازی مصطفوی

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات کانال سازی مصطفوی
با مدیریت حسین مصطفوی
محدوده زیر پوشش: کل تهران بیشتر
آدرس: تهران, یادگار امام، خیابان دستغیب، روبروی مجتمع ورزشی شهربانو، پلاک ۶۸۸
1376
درباره کانال سازی مصطفوی

تمامی محاسبات از طریق جدول داکتیاتور جهت محاسبه ابعاد کانالها و محاسبه میزان و ظرفیت هواسازها واگزازفنها براساس c.f.m به نسبت نوع کاربری صورت میپذیرد. رزومه کاری بنده در بیمارستانهای ۰. سینا _ رسول اکرم _ ضیاییان _ روزبه _ هفتم تیر ، کانالهای اگزاز فن پارکینگ های طبقاتی و کانالهای ساختمانهای در دست ساخت و غیره...از سال ۱۳۷۶ تاکنون میباشد.

تخصص‌های کانال سازی مصطفوی
برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)