هزینه تتوی لب بانوان چقدر است؟

تتوی لب بانوان به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

5000 تومان
کمینه قیمت
10000 تومان
متوسط قیمت
20000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به تتوی لب بانوان دارید؟

عوامل موثر بر قیمت تتوی لب بانوان

تتوی لب یکی از شیوه های آریش دائم است که ماندگاری آن حتی تا چند سال نیز خواهد بود . تتوی لب معمولا در قالب کشیدن خط دور لب ها یا تغییر کلی رنگ لب ها در رنگ های مورد نظر مشتریان انجام میشود. معمولا این کار برای حجیم تر دیده شدن لبها و فرم دهی لب ها انجام میشود.

این خدمت توسط متخصصین تتو بانوان ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

تتوی لب بانوان

از میان نظرها

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

هر تی به چه کار می آید؟
ذکر مصائب باربری گنجه، کمد و سایر بستگان
گیاهان گلدار بهاری

در این شهرها می توانید سفارش تتوی لب بانوان را ثبت کنید: