قیمت خیاطی چقدر است؟

خیاطی به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

120000 تومان
کمینه قیمت
500000 تومان
متوسط قیمت
8000000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به خیاطی دارید؟

عوامل موثر بر هزینه خیاطی

این خدمت توسط متخصصین خیاطی و مزون ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

خیاطی

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

لباس عروس مد آینده ۲۰۲۰
چگونه خانه ی خود را برای بچه گربه امن کنید؟
بدترین و بهترین نژاد سگ خانگی برای سگ اولی ها

در این شهرها می توانید سفارش خیاطی را ثبت کنید:

ثبت سفارش خیاطی