قیمت ساخت در اتاق و کمد چقدراست؟

عوامل موثر بر هزینه ساخت در اتاق و کمد

ساخت در کمد و تعویض درهای قدیمی کمد اتاق خواب می تواند تاثیر بسیار مطلوبی بر روی حس ما نسبت به آن فضا بگذارد. مخصوصا اگر فرض کنید که درهای تیره، قدیمی و کوچک کمد اتاق را با درهای بزرگ و سفید کمد جدید عوض می کنید. معمولا سفارش ساخت در کمد یا در مراحل پایانی کار ساختمان انجام می شود که چارچوب کمد اتاق که اغلب از نوع قوطی آهنی است کارگذاشته شده یا به منظور تغییر کمدهای لباس قدیمی. 

جنس

معمولا در کمد از جنس چوب یا MDF است که انتخاب هر کدام تاثیر مستقیم بر روی هزینه تمام شده کار می گذارد. 

تعداد

میزان کار ساخت، پرداخت و رنگ کاری در، که هر سه مرحله توسط نجار و در یک کارگاه انجام می شود با تعداد و کیفیت درها ارتباط مستقیم دارد. درهای آماده معمولا قیمت کمتری نسبت به درهای دست ساز دارند. 

این خدمت توسط متخصصین نجاری ارائه می شود.

ساخت در اتاق و کمد به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

300,000 تومان
کمینه قیمت
500,000 تومان
متوسط قیمت
1,200,000 تومان
بیشینه قیمت

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

هزینه ساخت در اتاق و کمد در سال ۹۹

ساخت در اتاق و کمد

از میان نظرها

مطالب مرتبط با ساخت در اتاق و کمد

ساخت کمد دیواری برای اتاق خواب
ایده هایی برای در و چارچوب آن
مقایسه درهای چوبی: چوب یا روکش چوب؟

در این شهرها می توانید سفارش ساخت در اتاق و کمد را ثبت کنید:

ثبت سفارش ساخت در اتاق و کمد