قیمت عکاسی تولد و مراسم چقدراست؟

عوامل موثر بر هزینه عکاسی تولد و مراسم

این خدمت توسط متخصصین عکاسی و فیلم برداری ارائه می شود.

عکاسی تولد و مراسم به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

500,000 تومان
کمینه قیمت
800,000 تومان
متوسط قیمت
1,000,000 تومان
بیشینه قیمت

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

هزینه عکاسی تولد و مراسم در سال ۹۹

عکاسی تولد و مراسم

مطالب مرتبط با عکاسی تولد و مراسم

عکاسی حرفه ای از مراسم چه نکاتی دارد؟
۷ اصل عکاسی مراسم
۱۲ نکته برای عکاسی حرفه ای از مراسم
ثبت سفارش عکاسی تولد و مراسم