قیمت عکاسی تولد و مراسم چقدر است؟

عکاسی تولد و مراسم به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

500000 تومان
کمینه قیمت
800000 تومان
متوسط قیمت
1000000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به عکاسی تولد و مراسم دارید؟

انتخاب کنید

عوامل موثر بر هزینه عکاسی تولد و مراسم

این خدمت توسط متخصصین عکاسی و فیلم برداری ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

هزینه عکاسی تولد و مراسم در سال ۹۸

عکاسی تولد و مراسم

مطالب مرتبط با عکاسی تولد و مراسم

عکاسی حرفه ای از مراسم چه نکاتی دارد؟
۷ اصل عکاسی مراسم
۱۲ نکته برای عکاسی حرفه ای از مراسم

در این شهرها می توانید سفارش عکاسی تولد و مراسم را ثبت کنید:

ثبت سفارش عکاسی تولد و مراسم