قیمت نصب آنتن دیجیتال چقدر است؟

نصب آنتن دیجیتال به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

20000 تومان
کمینه قیمت
50000 تومان
متوسط قیمت
70000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به نصب آنتن دیجیتال دارید؟

عوامل موثر بر هزینه نصب آنتن دیجیتال

آنتن دیجیتال مرکزی یا آنتن مرکزی در ساختمان هایی که تعداد واحد ها یا مشترکین زیاد است برای دریافت سیگنال تلویزیون استفاده می شود. ساختمان هایی مثل مجتع های مسکونی چند واحدی، بیمارستان ها و هتل ها از این موارد هستند. تعداد زیاد واحدها باعث می شود که سیم کشی مجزا برای هر واحد یا اضافه کردن یک آنتن جداگانه به ازای هر واحد نه از نظر اقتصادی و نه از نظر کارآیی کارآمد نباشد. دلیل بسیار مهم دیگر تاثیر سیگنالی آنتن ها بر روی یکدیگر است که باعث پارازیت و ضعیف شدن کیفیت نهایی خواهدشد. 

 

این خدمت توسط متخصصین الکتریکی ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

نصب آنتن دیجیتال

از میان نظرها

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

نصب دوربین مدار بسته
انواع مدل موی باب
یکی از مشکلات نقاشی ساختمان: بوی رنگ

در این شهرها می توانید سفارش نصب آنتن دیجیتال را ثبت کنید:

ثبت سفارش نصب آنتن دیجیتال