قیمت کترینگ و تهیه غذا چقدر است؟

کترینگ و تهیه غذا به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

30000 تومان
کمینه قیمت
60000 تومان
متوسط قیمت
130000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به کترینگ و تهیه غذا دارید؟

عوامل موثر بر هزینه کترینگ و تهیه غذا

این خدمت توسط متخصصین تهیه غذا ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

کترینگ و تهیه غذا

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

جدیدترین مد های مراسم عروسی در سال ۲۰۱۹
غذاهای مینیاتوری برای عقد و عروسی
چگونه خانه ی خود را برای بچه گربه امن کنید؟

در این شهرها می توانید سفارش کترینگ و تهیه غذا را ثبت کنید:

ثبت سفارش کترینگ و تهیه غذا