نصب و سرویس و تعمیر بخاری گازی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب و سرویس و تعمیر بخاری گازی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب و سرویس و تعمیر بخاری گازی

 در صورتیکه گارنتی بخاری به پایان رسیده‌باشد برای رفع ایراداتی مثل شمعک یا گرفتگی دریچه‌ها می‌توان از تاسیساتی‌های محلی کمک گرفت.