شارژ کولر گازی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 120000 تومان

70000تومان
کمینه قیمت
120000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
شارژ کولر گازی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت شارژ کولر گازی

اجرت شارژ گاز وقتی بطور کامل انجام‌شود ارتباط مستقیم با قدرت کولر دارد. کولرهای ۱۲ و ۱۸ هزار معمولا نرخ یکسان و در حدود 70000 تومان و برای کولرهای قوی‌تر یعنی ۲۴ و ۳۲ هزار حول و حوش 120000 تومان تمام‌می‌شود. 

پیش‌بینی‌ها

یک نکته را همیشه در مورد خدمات مربوط به کولر گازی در نظرداشته‌باشید و آن هزینه‌ ایاب و ذهاب است. معمولا قیمتی که توسط تاسیساتی‌ها اعلام‌می‌شود بدون هزینه رفت و آمد در نظرگرفته‌شده و بهتر است برای پیشگیری از مشکلات احتمالی با آنها صحبت‌شود.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

شارژ کولر گازی