لوله باز کنی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 80000 تومان

50000تومان
کمینه قیمت
80000تومان
متوسط قیمت
150000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشلوله باز کنی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت لوله باز کنی

هزینه رفع گرفتگی لوله با توجه به نوع و جای گرفتگی دامنه گسترده‌ای دارد. یک خدمت لوله‌بازکنی معمولی که شامل یک بار فنرزدن چاه‌ می‌شود با 50000 تومان در سنجاق انجام‌شده است و میانگین قیمت به این دلیل در حوالی 80000 تومان می‌چرخد که معمولا یک بار فنرزنی مشکل را حل‌نمی‌کند و به این دلیل هزینه کمی بالاتر می‌رود.

محله

کوله بازکنی و تخلیه چاه از انواع خدماتی است که هم در محله‌های مختلف تهران قیمت متفاوتی دارد و هم اینکه در برخی مناطق که تحت پوشش شرکت‌های تخلیه چاه نیستند توسط همان تاسیساتی‌های محل انجام‌می‌شوند که در نتیجه اینکه کار کاملا تخصصی‌شان نیست شاید در مواقعی گران‌تر از شرکت‌های لوله بازکنی به ارائه خدمات این چنینی می‌پردازند.