نصب پکیج و آبگرمکن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 70000 تومان

35000تومان
کمینه قیمت
70000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب پکیج و آبگرمکن را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب پکیج و آبگرمکن

نصب پیکج دیواری بیشترین خدمتی است که در زمینه نصب تاسیسات گرمایشی در سنجاق انجام‌شده‌است. هزینه متوسط 70000 تومانی، که با احتساب هزینه ایاب و ذهاب و ملزومات مصرفی مثل لوله‌ی دودکش درنظرگرفته‌می‌شود در برخی موارد که محل نصب جای مناسبی برای کار ندارد و با کارهایی جزئی‌تر از نوع تاسیسات همراه‌می‌شود تا 100000 تومان بالامی‌رود. 

از عوامل دیگر موثر در هزینه نصب پکیج می‌توان به مواری اشاره‌کرده که جابجایی یک مدل قدیمی‌تر با مدل جدید انجام‌می‌شود که در این صورت اجرت بازکردن پیکیج یا آبگرمکن قبلی هم به هزینه‌ها اضافه‌می‌شود.