نصب رادیاتور به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت
نصب رادیاتور

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب رادیاتور

 تعمیر گوشی‌های تلفن اغلب در نمایندگی‌ها انجام‌می‌شوند. در محله‌ها هم می‌شود الکتریکی‌هایی را پیداکرد که کار تعمیر را انجام‌می‌دهند. البته باید توجه داشت که گاهی هزینه‌ی بالای تعمیر باعث‌می‌شود که تعویض گوشی کار به صرفه‌تری باشد. اما دامنه‌ی 30000 تومان تا 100000 تومان برآوردهایی است که متخصصین به مشتریان سنجاق پیشنهادمی‌دهند. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب رادیاتور