بنایی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 5000000 تومان

800000تومان
کمینه قیمت
5000000تومان
متوسط قیمت
40000000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشبنایی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت بنایی

 دامنه‌ی کار بنایی بسیار گسترده است. بسیاری از کارهای ساختمانی سر و کار مستقیم با بنایی دارند. جدای از مراحل آماده‌سازی بنا که نیازی به توضیح نقش بنایی در آن نیست، خیلی از خرده‌کاری‌های اصلاحی مثل نصب کاشی و سرامیک، دیوارسازی، ساخت پیشخوان آشپزخانه و یا ساخت شومینه در این حرفه انجام‌می‌شوند.