آهنگری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
آهنگری

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت آهنگری

 در این دسته کارهای جزیی خانگی مثل ساخته پایه برای کولرهای آبی وگازی یا نرده‌ و حفاظ در و دیوار قرارمی‌گیرند. البته کارهای خیلی جزیی‌تر مثلا جوشکاری قفل در هنگام نصب قفل برقی هم در این دسته قرارمی‌گیرند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

آهنگری