طراحی و نصب روشنایی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 100000 تومان

35000تومان
کمینه قیمت
100000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت
طراحی و نصب روشنایی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت طراحی و نصب روشنایی

 طراحی، سیم‌کشی و نصب چراغهای داخلی و خارجی، از لوستر و هالوژن و روشنایی فضاهای مشاء و راه‌پله گرفته تا حیاط و باغ، توسط الکتریکی‌ها انجام‌می‌شود. البته در موارد که سیم‌کشی و نصب چراغ در فضایی مثل باغچه کارمی‌شود حتما عایق‌بندی سیم‌کشی و استفاده از چراغهای خاص باید مورد توجه‌ قراربگیرند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

طراحی و نصب روشنایی