تعمیرات و نصب تلفن سانترال به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 300000 تومان

200000تومان
کمینه قیمت
300000تومان
متوسط قیمت
600000تومان
بیشینه قیمت
تعمیرات و نصب تلفن سانترال

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت تعمیرات و نصب تلفن سانترال

نصب تلفن سانترال نیاز اساسی به بازدید کارشناس و برآورد دقیق او از تجهیزات مورد نیاز و میزان کار برای راه‌اندازی دارد. این هزینه که در پروژ‌های بزرگتر چیزی حدود ۷۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ تومان است در صورتیکه کار توسط تیم کارشناس و برآورد‌کننده هزینه انجام‌شود از مشتری دریافت‌نمی‌گردد. 

بنابراین اجرت 200000 تومان تا 600000 تومان که برای سفارش نصب سانترال در سنجاق ثبت‌شده تخمین خوبی از حدود متوسط این خدمت می‌دهد. برخی از خدمت‌دهندگان البته شیوه دیگری برای برآورد هزینه دارند و آن ۱۵٪ قیمت تجهیزات به عنوان اجرت نصب می‌باشد.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

تعمیرات و نصب تلفن سانترال