نصب دزدگیر به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 250000 تومان

150000تومان
کمینه قیمت
250000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت
نصب دزدگیر

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب دزدگیر

اجرت نصب دزدگیر هم مانند موارد حفاظتی دیگر مثل دوربین مداربسته پس از بازدید از محل برآوردمی‌شود. هزینه از 150000 تومان در پروژه‌های کوچکتر و با تعداد سنسور کمتر و کابل‌کشی کوتاه‌تر تا 500000تومانی در خدمات بزرگتر در سنجاق متغیر است. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب دزدگیر