نصب دزدگیر به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 250000 تومان

150000تومان
کمینه قیمت
250000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب دزدگیر را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب دزدگیر

غبر از اینکه میزان سیم‌کشی لازم برای نصب بر روی اجرت نصاب تاثیر‌می‌گذارد جای قرارگیری دزدگیر و تعداد چشم‌های حساس هم از عوامل اثرگذار بر اجرت نصب هستند.