نصب جک آرامبند به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 55000 تومان

35000تومان
کمینه قیمت
55000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب جک آرامبند را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب جک آرامبند

 جک آرامبند برای جلوگیری از خطر باز ماندن احتمالی در ساختمان‌ها بر روی درها نصب می‌شوند. ساختمانهایی که ساکنان زیاد دارند با این‌کار مطمئن‌می‌شوند که حتما بعد از هر رفت و آمدی در به آرامی بسته‌می‌شود.