باغچه کاری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشباغچه کاری را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت باغچه کاری

از کارهایی که معمولا خودمان انجامش می‌دهیم. اما گاهی یک باغبان می‌تواند با رعایت‌کردن اصول خیلی ساده و انتخاب درست درخت و گل، باغچه‌ی ساده و کوچک خانه را با هزینه‌ای بصرفه بیاراید.