تاج گل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشتاج گل را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت تاج گل

معمولا تاج گل به همراه دسته گل عروس و گل‌زنی ماشین عروس، یک پکیج کامل است که توسط گلفروشی‌ها ارائه‌می‌شود.