دوخت کاور مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشدوخت کاور مبل را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت دوخت کاور مبل

خیلی از خانواده‌ها برای تمیزتر نگه‌داشتن مبلمان اقدام به سفارش دوخت کاور و یا روکش مبلمان می‌کنند. معمولا مبلسازانی که خیاطی یا رویه‌کوبی هم دارند این کار را انجام‌می‌دهند. با کشیدن کاور می‌توان از هزینه‌های شستشوی مبل هم به میزان زیادی کم‌کرد.